Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Blott en dag, ett ögonblick i sänder… strofen ur Lina Sandell Bergs psalm tillhör kyrkoherden i Misterhults församling, Agne Bergmarks favoriter. Han skulle önska att alla människor kunde känna att vi inte är utelämnade i ett sorts chansbetonat livskaos, utan att Jesus Kristus är med oss i alla ögonblick oavsett hur det ser ut och oberoende av vad vi kan eller inte kan.
Misterhults församling är ett litet enprästpastorat med två kyrkor och 2050 kyrkotillhöriga.
Det lokala engagemanget är starkt och Kyrkan utgör en trygghet i vardagen. Församlingen arbetar för att förverkliga det kristna budskapet i människors vardagsliv, men vill också vara ett allmänt stöd på olika sätt i enskilda människors liv. De vill att människor ska känna att Kyrkan och Kyrkans budskap är något för mig som individ och att Kyrkan verkligen är en del av livet.
- Vi vill att vår verksamhet ska ge något och göra att människor känner sig bekräftade och värdefulla. Vi är ju alla skapade till Guds avbild och har därför ett och samma värde. En självklar grundtanke i Bibelns skapelseteologi, säger Agne.

Alla är välkomna till församlingens Gudstjänster och verksamheter, till samtal om livet och dess mening eller annat som på olika sätt berör eller skapar funderingar! Församlingen har flera körer; en kyrkokör, en ungdomskör och två barnkörer. Verksamheten för barnen i Misterhult och i Figeholm är omfattande med olika barngrupper och kompisgrupper. Figeholm erbjuder också verksamhet i form av en barn- och familjegrupp. Ungdomsarbetet är knutet till konfirmationsverksamheten. I övrigt bedrivs, diakoniverksamhet och andra former av äldreverksamhet i den så kallade tisdagsträffen där äldre träffas. Dessutom finns två aktiva syföreningar; en i Misterhult och en i Figeholm. Varje söndag firas också mässa med nattvard till minne av Jesus sista måltid och hans kärlek till oss.
- Tänka sig att Gud kommer till oss genom Jesus Kristus och att detta sker av renodlad kärlek, helt gratis. Det är det vi kallar nåd och som erbjuds alla människor, säger Agne.

Misterhults församling

Bransch:
Pastorat

Telefon: 0491-322 21


Email:
kyrkoherde.misterhult@telia.com

Hemsida:
misterhult.se

Adress:
Misterhults församling
Misterhults Prästgård
57295 Figeholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN